اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه )

نویسندگان: قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052778,
author = {پناهی, قاسم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاک¬های رسی از نظر ظرفیت باربری، نشست، تورم و... همواره جز خاک¬های مساله¬دار محسوب می¬شوند که برای اصلاح آنها معمولا از آهک استفاده می¬شود. با توجه به تحقیق انجام شده جهت صرفه¬جویی در هزینه و مصرف آهک که مشکلات زیست محیطی فراوانی دارد، استفاده از مخلوط آهک و خاکستر تفاله نیشکر پیشنهاد می¬شود. در این پژوهش اثر اختلاط آهک و خاکستر تفاله نیشکر در سه سطح 5% و 10% و 15% طی دو دوره عمل¬آوری 7 روز و 21 روز بر روی پارامترهای مقاومت¬برشی خاک با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس (30*30) بررسی شده است که به نتایج مطلوبی جهت استفاده از این مخلوط رسیده¬ایم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه
%A پناهی, قاسم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]