هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان )

نویسندگان: رحمت الله هرمکزائی , امین نارویی , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خصوصیات مهندسی سنگها در پروژه ها عمرانی،همچون سد ساز ، راهساز و تونل ساز ، امر غیر قابل اجتناب است. تعیین مقاومت کششی سنگهادر موارد مانند سد ساز ، کمک زیاد در تحلیل پایدار دیواره و سقف تونل می نماید. اندازه گیر مقاومت کششی سنگها به صورت مستقیم امر هزینه بر و وقت گیر است؛ به همین علت، معمولأ مقاومت کششی سنگها توسط روشها غیر مستقیم اندازه گیر می شود. آزمایش بار نقطه ا و آزمایش برزیلی از انواع آزمایشات پذیرفته شده جهت تعیین مقاومت کششی سنگها هستند. در این تحقیق مقاومت کششی سنگها با این دو روش مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه کانسارمس چهل کوره زاهدان به عنوان محل نمونه بردار انتخاب گردید. نمونه بردار و تهیه مغزه از سنگها این معدن انجام گردید. ابتدا مقاطع میکروسکپی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس آزمایش تعیین مقاومت فشار تک محور ، و تعیین مقاومت کششی توسط بار نقطه ا به روش محور و قطر و آزمایش برزیلی انجام شد. نتایج نشان می دهد که مقاومت کششی تمام نمونه ها کمتر از ١٠ مگا پاسکال است و وجود میکرودرزه ها و ترکها موجود در نمونه ها می تواند در این آزمایشات نیز تأثیر بگذارد و مقاومت سنگها را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت چندانی بین نتایج حاصل از بار نقطه ا محور و قطر وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, آزمایش سنگ, مقاومت کششی, کانسار مس, چهل کوره , برزیلی, مقاومت فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052781,
author = {رحمت الله هرمکزائی and امین نارویی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمایش سنگ، مقاومت کششی،کانسار مس،چهل کوره ،برزیلی، مقاومت فشاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان
%A رحمت الله هرمکزائی
%A امین نارویی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]