ادبیات تطبیقی(فارسی و عربی) , 2015-10-01

عنوان : ( خوانش تطبیقی «الأیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‏ی حاضر با بررسی«الایام»طه حسین مصری و «شما که غریبه نیستید»هوشنگ مرادی کرمانی ،میکوشدتا با رویکردی تحلیلی تطبیقی، این دو اثر داستانی را با یکدیگر تطبیق داده و از این رهگذر، برخی از ویژگی های مشترک و تفاوت های این دو را بیان کند. برایند نهایی پژوهش حاضر بیانگر این مسئله است که،هر دو داستان پرداز در زندگی خود به ویژه در دوران کودکی همواره با مشکلاتی مواجه بوداند ،و همین عوامل محیطی یکسان موجب گردیده است که دو نویسنده با دیدی واقع گرایانه به نگارش زندگی خود بپردازند، به گونه ای که با تطبیق این دو خودزندگی‏نامه‏نوشت می‏توان به مشابهت های اندیشه و سبک داستان نویسی دو نویسنده ،و برخی از تفاوت های نوشتاری ان دو پی برد،از مهمترین همانندی های سبکی دو اثر به کارگیری تشبیهات محسوس و مرکب،دید جزئی نگر و صداقت در بیان و گفتار است و از تفاوت های سبکی دو اثر،افرینش شخصیتی جدید برای طه حسین و بکارگیری بیان (دانای کل) در کتاب «الایام» به همراه انسجام و نظم بخش های مختلف و رعایت سیر تاریخی است که در کتاب هوشنگ مرادی دیده نمیشود.

کلمات کلیدی

, طه حسین , الایام, هوشنگ مرادی –شما که غریبه نیستید, زندگی نامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052788,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {خوانش تطبیقی «الأیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی},
booktitle = {ادبیات تطبیقی(فارسی و عربی)},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {طه حسین -الایام- هوشنگ مرادی –شما که غریبه نیستید-زندگی نامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوانش تطبیقی «الأیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J ادبیات تطبیقی(فارسی و عربی)
%D 2015

[Download]