الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان, دوره (5), شماره (5), سال (2014-1) , صفحات (27-49)

عنوان : ( نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب بزه دیده شناسی یا جرم شناسی مجنیٌ علیه شناسی، که بویژه از اواخر دهه 1970 توجه جرم شناسان را به خود جلب کرد بر این معنا استوار است که مجرم و بزه دیده یا بزهکاری و بزه دیدگی در واقع دو روی سکه جرم هستند و مطالعه جرم بایستی از مطالعه مجنی علیه نیز بگذرد. از سوی دیگر دین مبین اسلام قبل از ظهور مکتب فوق، با تعالیم و احکام خود در موضوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، به موضوع نقش بزه دیده یا مجنیٌ علیه توجه نموده که در مراحل جرم انگاری، تعیین و اجرای مجازات قصاص قابل مشاهده است. در طول بیش از سی سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش از سوی نظام قانونگذاری به صورت قوانین موضوعه در آمده، و به مورد اجرا گذاشته شده است. مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی – حقوقی با مکتب جرم شناسیِ بزه دیده شناسی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. این دست آورد در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

بزه دیده شناسی علمی; بزه دیده شناسی حمایتی; قصاص; مجنیٌ علیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052848,
author = {حسینی, سیدحسین and سید علی موسوی بایگی},
title = {نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی)},
journal = {الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان},
year = {2014},
volume = {5},
number = {5},
month = {January},
issn = {2251-7375},
pages = {27--49},
numpages = {22},
keywords = {بزه دیده شناسی علمی; بزه دیده شناسی حمایتی; قصاص; مجنیٌ علیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی)
%A حسینی, سیدحسین
%A سید علی موسوی بایگی
%J الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان
%@ 2251-7375
%D 2014

[Download]