همایش ملی مهاجرت- نظم و امنیت , 2011-03-01

عنوان : ( نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت های غیرقانونی نظم و امنیت کشورهای در معرض مهاجرت از جمله کشور فرانسه را تهدید می نماید. در این راستا قانونگذار این موضوع را در نظام حقوقی خود به تفصیل مورد بررسی قرارداده است. مطالعه سوابق موجود در این خصوص نشان می دهد علاوه بر شخص مهاجر برای افراد دیگری که با اون نیز همکاری می کنند در مقررات راجع به مهاجرت های غیرقانونی مجازات های خاصی وجود دارد. این مسئله در نظام حقوقی کشور فرانسه در دو قانون جداگانه یعنی قانون جزا از یک طرف و دیگر قوانین اختصاصی از طرف دیگر پیش بینی شده است از این رو در این مقاله به اختصار رویکرد نظام حقوقی کشور مزبور را نسبت به پدیده مهاجرت غیرقانونی مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, مهاجرت غیرقانونی, ویزا, سنداقامت, ورود غیرمجاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052852,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه},
booktitle = {همایش ملی مهاجرت- نظم و امنیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت، مهاجرت غیرقانونی، ویزا، سنداقامت، ورود غیرمجاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه
%A حسینی, سیدحسین
%J همایش ملی مهاجرت- نظم و امنیت
%D 2011

[Download]