همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق , 2014-12-18

عنوان : ( اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول، قواعد و ارزش های ناظر بر محیط کسب و کار است. حرفه وکالت نیز از این گستره، مستثنا نیست و ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در این حرفه نیز مطرح می شود. در اخلاق حرفه ای وکالت دو محور از اهمیت خاصی اما دو محور مذکور نافی حق برای وکلا نبوده و آنان .« تکلیف برای وکلا » برای مراجعین و موکلین و « حق شهروندی » . برخوردار است نیز از حقوق شهروندی برخوردارند. بنابر این اگرچه، بر وکلا است که اخلاق حرفه ای را در زمان انجام فعالیت وکالتی رعایت کنند، اما باید از حقوق شهروندی وکلا نیز در قبال اخلاق حرفه ای دفاع کرد و اجازه نداد که اخلاق حرفه ای، از چنان دامنه مفهومی وسیعی برخوردار شود که، حقوق شهروندی وکلا را نقضکند.

کلمات کلیدی

, اخلاق حرفه ای, وکالت, حقوق شهروندی, وکیل و موکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052853,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان},
booktitle = {همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق},
year = {2014},
location = {میبد, ايران},
keywords = {اخلاق حرفه ای، وکالت، حقوق شهروندی، وکیل و موکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان
%A حسینی, سیدحسین
%J همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
%D 2014

[Download]