هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2015-05-26

عنوان : ( تخمین سریع حرکت دوربین با استفاده از تطبیق تصاویر نرمال در جریان تصاویر عمق و رنگ )

نویسندگان: مهدی اله داغی , مهدی ابوالفضلی اصفهانی , احد هراتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارائه روشی سریع برای تخمین حرکت دوربین در جریان تصاویر عمق رنگ می پردازد. تصاویر عمق ورودی از دوربین کینکت به صورت ابر نقاط بازنمایش می شوند و سپس برای این ابر نقاط، بردار عمود بر صفحه در هر نقطه، محاسبه می شود. بردار عمود از اختلاف یک نقطه با همسایگان به دست می آید، که برای کاهش این محاسبات، از تصاویر انتگرالی برای تخمین اختلاف یک محدوده از نقاط بهره می بریم. برای تخمین جابجایی دوربین در دو تصویر متوالی از این تصویربردار نرمال استفاده می کنیم. ابتدا قسمت هایی از تصویر فعلی که بر روی صفحات واقع شده اند با قسمت های مشابه در تصویر قبلی مقایسه می شوند و از این مقایسه جهت و جابجایی حرکت دوربین به دست می آید. در این روش پیشنهادی مبتنی بر تکرار نیست، از این رو انتظار داریم بسیار سریع باشد.

کلمات کلیدی

, تصویر عمق, ابر نقاط, صفجه سه بعدی, تصاویر انتگرالی, تخمین حرکت دوربین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052854,
author = {اله داغی, مهدی and ابوالفضلی اصفهانی, مهدی and هراتی, احد},
title = {تخمین سریع حرکت دوربین با استفاده از تطبیق تصاویر نرمال در جریان تصاویر عمق و رنگ},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تصویر عمق، ابر نقاط، صفجه سه بعدی، تصاویر انتگرالی، تخمین حرکت دوربین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین سریع حرکت دوربین با استفاده از تطبیق تصاویر نرمال در جریان تصاویر عمق و رنگ
%A اله داغی, مهدی
%A ابوالفضلی اصفهانی, مهدی
%A هراتی, احد
%J هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2015

[Download]