چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه‌ی ریخته‌گران ایران , 2015-11-10

عنوان : ( تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم )

نویسندگان: محمد مودی , ابراهیم شریف ثانوی , بهزاد جلالی , جلیل وحدتی خاکی , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، 10 گرم پردر کربنات کلسیم خالص ترسط آسیای ماهواره ای پر انرژی به مدت زمان‌های 1 و 2 ساعت با نسب وزنی گلوله به پودر 1:40 فعال سازی گردید و سپس فرایند تجزیه حرارتی نمونه در دماهای 850، 875 و 900 درجه سانت گراد در کوره عملیات حرارتی انجام شد. با توجه به واکنش تکلیس کربنات کلسیم CaCO3=CaO+CO2 در اثر خروج گاز CO2 وزن نمونه‌ها کاهش می یابد که با اندازه‌گیری این کاهش وزن، میزان پیشرفت واکنش محاسبه شد. سینتیک واکنش تجزیه حرارتی نمونه با توجه به مدل آورامی در دماهای مختلف بررسی و پارامترهای سینتیکی تعیین گردید. منحنی‌های پیشرفت واکنش نشان داد در دماهای یکسان فرایند تجزیه حرارتی نمونه‌های فعال‌سازی شده در مقایسه با نمونه خام در مدت زمان کمتری کامل می‌گردد. با رسم منحنی‌های سینتیکی و با استفاده از نرم افزار Origin، ثابت سرعت و انرژی اکتیواسیون نمونه‌ها محاسبه شد و مشاهده گردید با افزایش دما سرعت واکنش به میزان چشم‌گیری افزایش می‌یابد و انرژی اکتیواسیون در نمونه‌های 1 و 2 ساعت فعال‌سازی شده به ترتیب به 71 و kJ/mol 68 کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, فعال سازی مکانیکی, سینتیک, تکلیس, انرژی فعال سازی, کربنات کلسیم, مدل آورامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052865,
author = {مودی, محمد and شریف ثانوی, ابراهیم and جلالی, بهزاد and وحدتی خاکی, جلیل and میرجلیلی, مصطفی},
title = {تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه‌ی ریخته‌گران ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فعال سازی مکانیکی، سینتیک، تکلیس، انرژی فعال سازی، کربنات کلسیم، مدل آورامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم
%A مودی, محمد
%A شریف ثانوی, ابراهیم
%A جلالی, بهزاد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A میرجلیلی, مصطفی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه‌ی ریخته‌گران ایران
%D 2015

[Download]