اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2015-03-16

عنوان : ( اثر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم بادام زمینی( هندی ریز ؛متوسط و چینی) )

نویسندگان: فاطمه پورحاجی , حمید توکلی پور , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بادام زمینی دارای پروتئین با کیفیت عالی، منبع خوب انرژی است.اندازه شکل و دیگر خصوصیات فیزیکی بادام زمینی جهت طراحی فرایند خشک کن ها و سیلو ها ضروری است. غلتانیدن و لغزاندن دانه ها روی سطوح مختلف به ضریب کرویت بستگی دارد و این فاکتور باید در طراحی تجهیزات مورد نیاز جهت حمل و نقل و پوست گیری مورد توجه قرار گیرد.در این پژوهش اثر رطوبت بر خواص هندسی (طول ،عرض ،ضخامت،قطر،میانگین هندسی،قطر میانگین حسابی،سطح و ضریب کرویت) خواص ثقلی(چگالی توده و چگالی واقعی) در سه رقم بادام زمینی(هندی ریز و متوسط و چینی)در سه سطح رطوبتی 0.08، 0.13 و 0.18 مورد بررسی قرار گرفت با افزایش رطوبت،برخی خصوصیات هندسی وثقلی شامل طول،عرض،ضخامت،قطرمیانگین هندسی،قطر میانگین حسابی چگالی واقعی و مساحت سطح ؛ضریبکرویت در سه نوع بادام زمینی هندی ریز و متوسط ،چینی افزایش یافت در صد تخلخل کاهش پیدا می کند . نتایج نشان داد تاثیر رطوبت بر خصوصیات هندسی،ثقلی در سطح 0.05 معنی دار بوده است.

کلمات کلیدی

, بادام زمینی, خواص ثقلی, خواص هندسی, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052890,
author = {پورحاجی, فاطمه and حمید توکلی پور and محبی, محبت},
title = {اثر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم بادام زمینی( هندی ریز ؛متوسط و چینی)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بادام زمینی،خواص ثقلی،خواص هندسی،رطوبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم بادام زمینی( هندی ریز ؛متوسط و چینی)
%A پورحاجی, فاطمه
%A حمید توکلی پور
%A محبی, محبت
%J اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2015

[Download]