چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , 2015-11-10

عنوان : ( بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT )

نویسندگان: مهسا ناظران , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT می باشد. تحقیق به دو قسمت عملیات سطحی نانولوله کربنی و تولید نانوکامپوزیت و بررسی خواص آنها تقسیم بندی می شود. به منظور افزایش استحکام فصل مشترک و بهبود پراکندگی نانولوله کربنی در زمینه آلومینیومی، اصلاح سطح نانولوله کربنی توسط فرآیند اسیدشویی و پوشش دهی با الیل آمین صورت گرفت. پس از آماده سازی نانولوله کربنی با ساختار سطحی اصلاح شده، بررسی مورفولوژی سطح آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفت .ارزیابی حرارتی و میزان تشکیل گروههای عاملی سطحی توسط دستگاه های TGA و DSC و آنالیز FTIR انجام شد. سپس از نانولوله کربنی اصلاح سطح شده به عنوان فاز تقویت کننده در زمینه آلومینیومی استفاده شد .با توجه به کاربرد گسترده Al در صنعت، در این تحقیق Al به عنوان زمینه نانوکامپوزیت انتخاب گردید. روش مورد استفاده در ساخت نانوکامپوزیت Al/CNT روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای (SPS) می باشد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نحوه توزیع نانولوله کربنی در زمینه Al مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی های میکروسکوپی نشان داد که اصلاح سطح نانولوله کربنی با فرآیند اسیدشویی و پوشش دهی با الیل آمین تاثیر قابل ملاحظه ای بر توزیع آن در زمینه Al دارد. افزایش استحکام فشاری و سختی نیز در حضور نانولوله کربنی در نمونه های کامپوزیتی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نانو لوله کربنی, اصلاح سطح نانولوله, نیتریک اسید, الیل آمین, نانوکامپوزیت, تف جوشی پلاسمای جرقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052894,
author = {ناظران, مهسا and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT},
booktitle = {چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران،},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: نانو لوله کربنی، اصلاح سطح نانولوله، نیتریک اسید، الیل آمین، نانوکامپوزیت، تف جوشی پلاسمای جرقه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT
%A ناظران, مهسا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران،
%D 2015

[Download]