حقوق خصوصی, دوره (12), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (53-74)

عنوان : ( ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی )

نویسندگان: اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهانی شدن و روابط فزاینده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل و فصل آنها دادگاه های رسیدگی‌کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده‌اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهده اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام‌های حقوقی تمهیداتی را برای مداخله دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش‌بینی کرده‌اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه‌حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی‌کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد. مقاله حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربه برخی کشورها در این زمینه، همکاری‌ بین‌المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می‌کند.

کلمات کلیدی

, تعارض قوانین, دعاوی بین المللی, قانون حاکم, موافقت نامه دوجانبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052898,
author = {انصاری, اعظم},
title = {ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-840X},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {تعارض قوانین، دعاوی بین المللی، قانون حاکم، موافقت نامه دوجانبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی
%A انصاری, اعظم
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2015

[Download]