سیزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان , 2007-05-31

عنوان : ( مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , ابراهیم رستم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس¬بلور ابررسانایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده¬اند. مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش در بازه 075/0 ≥ x≥ 00/0 اندازه¬گیری شده است. برای تحلیل داده¬های تجربی از مدل پدیده¬شناختی جفت¬پلارونی استفاده شد مدل جفت¬پلارونی داده¬های تجربی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی بخوبی توصیف و پیشنهاد می¬کند جایگزیدگی حاملها یکی از دلایل اصلی از بین رفتن ابررسانایی در این ترکیبات است

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛ مقاومت الکتریکی؛ جایگزیدگی؛ جفت پلارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052910,
author = {قربانی, شعبان رضا and ابراهیم رستم آبادی},
title = {مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی},
booktitle = {سیزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان},
year = {2007},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ مقاومت الکتریکی؛ جایگزیدگی؛ جفت پلارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی
%A قربانی, شعبان رضا
%A ابراهیم رستم آبادی
%J سیزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
%D 2007

[Download]