پنجمین همایش بین الملی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2014-12-04

Title : ( بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان )

Authors: پروین احمدی , Javad Salehi Fadardi , Zohreh Sepehri Shamloo ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سلامت معنوی ، سلامت روان ، والدین ، فرزندان

Keywords

, سلامت معنوی , سلامت روان , والدین , فرزندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052915,
author = {پروین احمدی and Salehi Fadardi, Javad and Sepehri Shamloo, Zohreh},
title = {بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان},
booktitle = {پنجمین همایش بین الملی روان پزشکی کودک و نوجوان},
year = {2014},
location = {قوچان, IRAN},
keywords = {سلامت معنوی ، سلامت روان ، والدین ، فرزندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان
%A پروین احمدی
%A Salehi Fadardi, Javad
%A Sepehri Shamloo, Zohreh
%J پنجمین همایش بین الملی روان پزشکی کودک و نوجوان
%D 2014

[Download]