همایش مسایل اجتماعی مشهد , 2015-11-16

عنوان : ( احساس امنیت زنان )

نویسندگان: حسین میرزائی , لاله فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر و کلان‌شهرها به عنوان بزرگترین سکونتگاه‌های بشری در مفهوم امروزی خود پدیده‌ای جدید و دارای ویژگی‌ها و صفات منحصر به فردی هستند. در ایران نیز شهرنشینی در چهار دهه گذشته رشد سریعی داشته، که این امر خود موجد پیچیدگی‌های خاص، افزایش نیازها و مطالبات شهروندان گردیده است. از جمله آن نیازها می¬توان به موضوع «امنیت›› اشاره نمود. نیاز به امنیت و مقوله احساس امنیت برای همه اقشار و گروه¬ها از اساسی ترین نیازهاست که در این میان برای زنان جامعه از حساسیت ویژه¬ای برخوردار است. موضوع احساس امنیت پدیده ای چند بعدی است و عوامل مختلفی با آن در ارتباط اند. پرداختن به موضوع احساس امنیت در بین زنان در شهر مشهد بدلیل شرایط ویژه و خاص این کلان شهر از اهمیتی بالا برخوردار است در همین راستا تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با بررسی میزان احساس امنیت زنان شهر مشهد و شناخت برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1393 انجام شده است . نمونه پژوهش 315 نفر می باشد که بصورت نمونه گیری چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار Spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کلی تحقیق نشان داد که میزان احساس امنیت زنان مورد مطالعه در حد متوسط است و به ترتیب متغیرهای نظارت اجتماعی(38/0) ، میزان دینداری (301/0) ، حمایت خانواده (264/0) ، رسانه های جمعی(21/0) ، سن(18/0) و تحصیلات(14/0) رابطه مثبت و هم افزایی با احساس امنیت زنان مورد مطالعه داشته اند.

کلمات کلیدی

, احساس امنیت , زن, نظارت اجتماعی, دینداری, حمایت خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052928,
author = {میرزائی, حسین and لاله فتحی},
title = {احساس امنیت زنان},
booktitle = {همایش مسایل اجتماعی مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {احساس امنیت ،زن، نظارت اجتماعی، دینداری، حمایت خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احساس امنیت زنان
%A میرزائی, حسین
%A لاله فتحی
%J همایش مسایل اجتماعی مشهد
%D 2015

[Download]