پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2015-11-25

عنوان : ( بررسی ارتعاشات آزاد میکروصفحات تابعی مدرج میندلین بر اساس تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل با استفاده از روش تربیعات تفاضلی )

نویسندگان: وحید داوریان , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، مدل وابسته به بعد برای ارتعاشات میکروصفحات مستطیل شکل تابعی مدرج بر اساس تئوری میندلین و با استفاده از تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل به دست می¬آید. در این تئوری تنها از یک پارامتر طولی ماده در کنار دو ثابت لامه برای مواد همسانگرد، استفاده می¬شود که این پارامتر می¬تواند تأثیرات اندازه را در نظر بگیرد. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون به دست می¬آیند و با استفاده از روش عددی تربیعات تفاضلی برای یک میکروصفحه مربعی¬شکل چهار طرف گیردار حل می¬شوند. در نهایت فرکانس¬های طبیعی میکروصفحه¬ای با در نظر گرفتن اثرات اندازه به دست می¬آیند. نتایج نشان می¬دهند که فرکانس¬های طبیعی پیش¬بینی شده توسط این مدل زمانی که ضخامت صفحه قابل مقایسه با پارامتر مقیاس طول ماده می¬باشد، وابسته به اندازه می¬باشند.

کلمات کلیدی

میکروصفحات تابعی مدرج؛ تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل؛ تئوری میندلین؛ روش تربیعات تفاضلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052931,
author = {داوریان, وحید and طهانی, مسعود},
title = {بررسی ارتعاشات آزاد میکروصفحات تابعی مدرج میندلین بر اساس تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل با استفاده از روش تربیعات تفاضلی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروصفحات تابعی مدرج؛ تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل؛ تئوری میندلین؛ روش تربیعات تفاضلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات آزاد میکروصفحات تابعی مدرج میندلین بر اساس تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل با استفاده از روش تربیعات تفاضلی
%A داوریان, وحید
%A طهانی, مسعود
%J پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2015

[Download]