سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2015-08-29

عنوان : ( محدودیت های دمایی در کشت دیم جو در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دما یکی از شناخته شده ترین عوامل آب و هوایی در کشاورزی است . برای هر گیاهی درجه حرارت های بهینه وجود دارد و خارج از این محدوده ها، آسیب زیادی به گیاهان وارد می شود. جو محصولی است که دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد. سطح وسیعی از اراضی کشاورزی به ویژه کشت دیم در استان خراسان رضوی به جو اختصاص دارد. اقلیم خشک و نیمه خشک استان، وقوع تنش های دمایی را در کشت جو باعث می شود. در این مطالعه احتمال وقوع تنشهای دمایی در کشت دیم جو در استان خراسان رضوی بررسی شده است. با توجه به نیازهای دمایی و واحدهای حرارتی جو، سه شاخص یخبندان، تنش گرمایی و تعداد درجه روز مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس نتایج، در همه مناطق، سرمازدگی و یخبندان یک عامل محدود کننده کشت دیم جو بوده که در قوچان، تربت حیدریه، مشهد و نیشابور این محدودیت بیشتر و در سرخس کمتر می باشد. از طرفی، کشت دیم جو در این استان، کمتر تحت تأثیر تنش گرمایی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, درجه حرارت, کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052938,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {محدودیت های دمایی در کشت دیم جو در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران},
year = {2015},
location = {دانشگاه بیرجند, ايران},
keywords = {خراسان رضوی، درجه حرارت، کشت دیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محدودیت های دمایی در کشت دیم جو در استان خراسان رضوی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
%D 2015

[Download]