مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (19-29)

عنوان : ( تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت )

نویسندگان: عباداله کامیاب , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا برای واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت ناحیه غیر قابل تشخیص رله ولتاژی تعیین و سپس روشی جهت تشخیص جزیره­ای شدن با استفاده از این رله ارائه شده است. در روش پیشنهادی مرجع جریان محور مستقیم (Idref) که در شرایط عادی شبکه مقدار ثابتی برابر با Idref0 دارد، در شرایط تغییر ولتاژ شبکه بصورت یک تابع خطی از ولتاژ نقطة اتصال تعریف شده است. در این روش، مرجع جریان محور مستقیم بطور تطبیقی بر حسب مقدار اولیه آن و جریان محور مستقیم بار محلی در ولتاژ و فرکانس نامی چنان تعریف شده است که در شرایط جزیره­ای شدن انحراف ولتاژ از محدوده تنظیم شده برای رله ولتاژی خارج شده و تشخیص جزیره­ای شدن امکان پذیر شود. شبیه سازی­ها با استفاده از نرم­افزار PSCAD/EMTDC و تحلیلها در نرم­ افزار MATLAB انجام شده است. نتایج شبیه سازی­ها عملکرد مناسب روش پیشنهادی را در شرایط مختلف اعم از وقوع جزیره و حالتهای گذرای دیگر نشان می­ دهد.

کلمات کلیدی

, واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت, تشخیص جزیره ای شدن, رله ولتاژی, ناحیه غیر قابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052940,
author = {کامیاب, عباداله and ساده, جواد},
title = {تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-7152},
pages = {19--29},
numpages = {10},
keywords = {واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت، تشخیص جزیره ای شدن، رله ولتاژی، ناحیه غیر قابل تشخیص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت
%A کامیاب, عباداله
%A ساده, جواد
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2016

[Download]