مطالعات زبان و ترجمه, سال (2016-3)

عنوان : ( تخیل‌پردازی روی عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژید )

نویسندگان: سارا سروش , نگار مزاری , طاهره خامنه باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله سعی خواهیم کرد رمان ضداخلاق آندره ژید، نویسنده نامدار قرن بیست فرانسه را مورد مطالعه قرار دهیم. در این تحقیق به مطالعۀ تصاویر عنصر خاک در ضداخلاق ژید خواهیم پرداخت که به فراوانی در رؤیاپردازی‌های شخصیت‌ اصلی این اثر دیده می شوند. به دلیل اینکه خاک عنصر برگزیده تخیل ژید در این اثر است، هدف بررسی و تحلیل نگاه و تخیل نویسنده در رؤیاپردازی‌های تابع این عنصر می باشد. این تصاویر بیانگر روحیات درونی شخصیت اصلی داستان است. به نظر می رسد تصاویری که تابع این عنصر هستند، شاهدی بر دوگانگی بینش ژید می باشند. این مقاله به بررسی تخیل ژید، تحت تاثیررؤیاپردازیهای او بر روی این عنصر می پردازد. برای دستیابی به این هدف، از روش نقد باشلار بهره خواهیم برد ، بر این اساس تصاویر ادبی بر روی عنصر خاک راهگشای شناخت تخیل ژید خواهند بود.

کلمات کلیدی

, ژید, باشلار, رؤیاپردازی, خاک, سختی, خمیر, نرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052953,
author = {سروش, سارا and مزاری, نگار and خامنه باقری, طاهره},
title = {تخیل‌پردازی روی عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژید},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
month = {March},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
keywords = {ژید، باشلار، رؤیاپردازی، خاک، سختی، خمیر، نرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخیل‌پردازی روی عنصر خاک در ضداخلاق آندره ژید
%A سروش, سارا
%A مزاری, نگار
%A خامنه باقری, طاهره
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2016

[Download]