تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (181-201)

عنوان : ( تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذار جوان بخت , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم‌ترین مسئله در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت‌ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده‌ها بر فعالیت‌های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می‌باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده‌است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد. لذا لازم است فعالیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه‌های مختلف مانند معافیت‌های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش‌های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, حامل‌های انرژی, امنیت غذایی, الگوی تعادل عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052958,
author = {زهرا نعمت الهی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and عذار جوان بخت and دانشورکاخکی, محمود},
title = {تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-6407},
pages = {181--201},
numpages = {20},
keywords = {حامل‌های انرژی، امنیت غذایی، الگوی تعادل عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
%A زهرا نعمت الهی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A عذار جوان بخت
%A دانشورکاخکی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2015

[Download]