آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (540-549)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , نفیسه حسنعلی‏ زاده , محمد قبائی سوق , فاطمه حیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، تاکید زیادی به فرهنگ‏سازی در اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش مشارکت افراد جامعه وجود دارد. بر این اساس شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به اجرای طرحی با عنوان نجات آب کشاورزی با مشارکت معلمین و دانش‌آموزان طی سال‌های 1388 الی 1392 در سطح مدارس استان خراسان رضوی اقدام نمود. در تحقیق حاضر با بررسی موارد آموزشی که در اختیار مجریان طرح قرار گرفته بود، پرسشنامه‌ای به منظور اطلاع از دیدگاه‌های معلمین شرکت کننده در اجرای طرح تدوین و سپس به ارزیابی اثربخشی اطلاع‌رسانی و آموزش در رابطه با نجات آب پرداخته شد. بدین منظور تحلیل‌های آماری موضوعات مختلف مرتبط با اجرای طرح از جمله نگرش نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب، درک بحران آب و ضرورت اجرای طرح در سال‌های آتی با استفاده از آزمون‌های من- ویتنی و کروسکال-والیس صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که این طرح باعث افزایش آگاهی شرکت‌کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی شده‌است و اکثریت معلمین اجرای طرح را در سال‌های آتی پیشنهاد نموده‌اند. اجرای این طرح بیشترین اثربخشی (بیش از 91 درصد) را در نگرش معلمین نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب و فرهنگ‌سازی آن داشته‌است. ضمنا پیشنهاد می‌شود اجرای این طرح محدود به نجات آب کشاورزی باقی نماند و نجات آب در همه زمینه‌ها (کشاورزی، شرب، صنعت، محیط زیست) و از جهات مختلف کمی و کیفی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود با شکل‌گیری تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های مردمی (کمپین) نجات آب، اصلاح الگوی صحیح مصرف آب به یک فرهنگ و مطالبه همگانی تبدیل شود.

کلمات کلیدی

, اطلاع‌رسانی, نجات آب, کاهش مصرف آب, اصلاح الگوی مصرف, فرهنگ‌سازی مصرف آب, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052967,
author = {مساعدی, ابوالفضل and نفیسه حسنعلی‏ زاده and محمد قبائی سوق and فاطمه حیران},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {540--549},
numpages = {9},
keywords = {اطلاع‌رسانی، نجات آب، کاهش مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی مصرف آب، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب
%A مساعدی, ابوالفضل
%A نفیسه حسنعلی‏ زاده
%A محمد قبائی سوق
%A فاطمه حیران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]