دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23

عنوان : ( تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر )

نویسندگان: پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش‌های مختلفی جنبه‌های تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه را روشن کرده اما اثرات مستقیم و غیرمستقیم هرکدام از این اجزاء بر عملکرد دانه سیاهدانه هنوز کاملا شناخته شده نیست. به منظور تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد سیاهدانه بر عملکرد دانه این گیاه، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل کشت خالص سیاهدانه، کشت مخلوط جایگزینی 50:50 سیاهدانه با گاوزبان، کشت مخلوط جایگزینی 50:50 سیاهدانه با همیشه‌بهار و کشت مخلوط جایگزینی سه‌گانه 33:33:33 سیاهدانه، گاوزبان و همیشه‌بهار بود. نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از همبستگی معنی‌دار اغلب اجزای عملکرد بر عملکرد دانه بود. آنالیز مسیر نشان داد با اینکه رابطه رگرسیونی معنی‌داری بین اغلب اجزا با یکدیگر و همچنین عملکرد دانه وجود داشت اما تنها عملکرد بیولوژیکی اثر مستقیم قابل توجهی بر عملکرد دانه داشت و درمورد سایر اجزا نیز عمده اثر آن‌ها بر عملکرد دانه از طریق اثر غیرمستقیم آن‌ها بر عملکرد دانه از طریق اثرگذاری بر عملکرد بیولوژیکی اعمال شد. همچنین درصد کپسول پوک اثر کاهنده قابل توجهی بر عملکرد دانه داشت. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی که موجب کاهش درصد کپسول‌های پوک در بوته می‌شود می‌تواند عملکرد دانه را به نحو موثری بهبود بخشد. با توجه به نتایج آزمایش، توجه بیشتر به اصلاح سیاهدانه برای افزایش اثرگذاری اجزای عملکرد این گیاه بر عملکرد دانه و اعمال تصمیمات مدیریتی مناسب زراعی برای این محصول می‌تواند عملکرد دانه سیاهدانه را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, اثر مستقیم, درصد کپسول پوک, کشت مخلوط, عملکرد بیولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052991,
author = {نقی پوردهکردی, پگاه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر مستقیم، درصد کپسول پوک، کشت مخلوط، عملکرد بیولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر
%A نقی پوردهکردی, پگاه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]