اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی مهندسی نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی پروژه های شهری دارد. اولین قدم در اجرای هر سازه عمرانی شناخت خصوصیات خاک، مهندسی پی و زمین محل احداث طرح می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات گمانهها و تحلیل آماری داده با عمق برای گروههای مختلف SPT های موجود جنس خاک در نقاط مختلف مشخص شده است. در مرحله بعد تغییرات آزمایش نقشه های هم بافت و هم مقاومت خاکدر اعماق مورد ROCK WORKS خاکهای منطقه بررسی شده و در پایان با استفاده از نرم افزار نظر برای محدوده دانشگاه فردوسی مشهد ترسیم شده است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی, پارامتر های ژئوتکنیکی.SPT, بافتخاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053000,
author = {سکوتی, روح اله and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پهنه بندی، پارامتر های ژئوتکنیکی.SPT، بافتخاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
%A سکوتی, روح اله
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]