اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد )

نویسندگان: فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به دشواری و هزینه های زمانی بالای بعضی از آزمایشات مربوط به خصوصیات مهندسی نمونه ها به نظر می رسد که می توان با ارائه روابطی از انجام این آزمایشات صرف نظر نمود. لذا در این پژوهش با تمرکز بر آزمایشات مقاومت فشاری تک محوری و لس آنجلسسعی بر ارائه رابطه ی معقول با آزمایشات بار نقطهای و دوام وارفتگی شده است..

کلمات کلیدی

, دوام, مقاومت, سنگنما, خواصمهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053002,
author = {جعفری پور, فرشته and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دوام، مقاومت، سنگنما، خواصمهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد
%A جعفری پور, فرشته
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]