اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , قلندر زاده , ناصر تالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت روزافزون علم و فن آوری باعث ساخت تجهیزات و دستگاه های نوین گردیده است که به کمک این تجهیزات می توان رویدادهای طبیعی را مدل سازی فیزیکی کرده و عملکرد آن را مورد تحلیل قرار داد. از جمله این تجهیزات می توان به دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی اشاره کرد که با توجه به پیشرفت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته می تواند در مدل سازی عملکرد فرآیندهای طبیعی و مصنوعی و پیشبینی عملکرد این حوادث نقشارزنده ای را ایفا نماید. از آن جا که کشورمان بر روی کمربند لرزه خیزی آلپ _ هیمالیا واقع می باشد و زمین لرزه های فراوانی سالیانه در پهنه کشورمان روی می دهد لذا مطالعه پدیده گسلشو تاثیر آن بر روی ابنیه ها و شریان های حیاتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا در این مقوله سعی در معرفی این دستگاه داریم و قابلیت های این دستگاه در مطالعات مهندسی مرور شده استو قوانین بکار گرفته شده در استفاده از این دستگاه شرح داده می شود.

کلمات کلیدی

, دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی, گسلش, مدل سازی فیزیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053006,
author = {لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and قلندر زاده and تالی, ناصر},
title = {معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی، گسلش، مدل سازی فیزیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A قلندر زاده
%A تالی, ناصر
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]