اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25

عنوان : ( ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد )

نویسندگان: فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به ثبت رسیده است. نتایج (InSAR) رخ داد نشست در محدوده شهر مشهد تا کنون به کمکروشهای ترازیابی دقیق و تداخل سنجی راداری تراز یابی دقیق در مسیر مشهد‐سرخس بیانگر حداکثر نشست ۷۴ سانتی متر در شهرک باهنر برای بازه زمانی ۹ ساله است. همچنین نتایج تداخل سنجی راداری نشان می دهد که بیضوی فرونشست بخش زیادی از شمال غرب شهر و بخش کوچکی از شرق شهر را در بر گرفته است. تاکنون شکافهای عمیقی در اثر نشست زمین در نزدیکی مشهد (منطقه توس) ایجاد شده است که احتمال سرایت آنها به حریم شهر نیز وجود دارد. در این تحقیق لزوم بررسی دقیق پدیده فرونشست در شهر و پیش بینی نرخ نشست در آینده مورد مطالعه قرار گرفته است. مدلهایی که به پیش بینی شرایط آینده تراز آب زیرزمینی می پردازند، حداکثر افت ٨ تا ٢٠ متری را برای بخشهایی از شهر پساز تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهری تخمین زده اند. این میزان افت تراز آب و همچنین شرایط پیچیده زمین شناسی شهر می تواند در آینده سبب ایجاد نشستهای نامتقارن و در نتیجه رخ دادن آسیبهای جدی به شریانهای حیاتی و سازه های کلان شهر مشهد باشد.

کلمات کلیدی

, پیشبینی فرونشست, شهر مشهد, مدل زمین شناسی, افتتراز آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053009,
author = {صالحی متعهد, فهیمه and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیشبینی فرونشست، شهر مشهد، مدل زمین شناسی، افتتراز آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد
%D 2015

[Download]