سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) )

نویسندگان: مرتضی تابش , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کودهای مختلف (زیستی، آلی و معدنی) بر صفات کمی گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum) آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. دو نوع کود زیستی نیتروکسین حاوی باکتری‌های Azotobacter sp. و Azospirillum sp. و بیوآمینوپالیس حاوی باکتری Azotobacter sp. و شاهد به‌عنوان عامل کرت اصلی و کود آلی ماهی و کود آلی کمپوست قارچ که به‌اختصار SMC نامیده می‌شود و مخلوط کودهای شیمیایی (ازت، فسفر، پتاسیم) و شاهد به‌عنوان عامل کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که کود آلی ماهی عملکرد کل میوه گوجه‌فرنگی را در مقایسه با شاهد تقریباً 25 درصد و در مقایسه با کود شیمیایی نزدیک به 22 درصد افزایش داد. همچنین کود آلی SMC عملکرد کل میوه گوجه‌فرنگی را در مقایسه با شاهد تقریباً 23 درصد و در مقایسه با کود شیمیایی نزدیک به 20 درصد افزایش داد. به علاوه دو کود زیستی (نیتروکسین و بیوآمینوپالیس) عملکرد کل میوه گوجه‌فرنگی را در مقایسه با شاهد تقریباً 30 درصد افزایش دادند. بیشترین وزن تک میوه گوجه‌فرنگی در اثر استفاده از کود آلی SMC حاصل شد.

کلمات کلیدی

, بیوآمینوپالیس, کود آلی کمپوست قارچ, کود آلی ماهی, کود زیستی, نیتروکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053011,
author = {تابش, مرتضی and کوچکی, علیرضا and جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بیوآمینوپالیس، کود آلی کمپوست قارچ، کود آلی ماهی، کود زیستی، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.)
%A تابش, مرتضی
%A کوچکی, علیرضا
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]