اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد، راهکارها , 2012-12-23

عنوان : ( اعتبارات خرد مالی با هدف کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی: زمینه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمای گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتا توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء بهره وری با تاکید بر بکارگیری اعتبارات خرد بوده است.

کلمات کلیدی

, اعتبارات خرد, فقر, اشتغال , تامین مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053039,
author = {هوشمند, محمود},
title = {اعتبارات خرد مالی با هدف کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی: زمینه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد، راهکارها},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {اعتبارات خرد، فقر، اشتغال ، تامین مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبارات خرد مالی با هدف کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی: زمینه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد، راهکارها
%D 2012

[Download]