جستارهای نوین ادبی, دوره (4), شماره (187), سال (2015-3) , صفحات (111-136)

عنوان : ( بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان )

نویسندگان: مرضیه مشتاق پور , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ده استاد زبان فارسی از 8 دانشگاه معتبر آسیایی و اروپایی و آمریکایی مصاحبه شدند. 322 دانشجوی زبان فارسی از 22 دانشگاه خارج کشور پرسشنامه آسیبهای زبان فارسی را پر کردند. نتایج نشان میدهد که می توان با برنامه ریزی علمی مشکلات آموزش زبان فارسی را در کوتاه مدت حل نمود.

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, فارسی آموز, مشکلات یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053060,
author = {مشتاق پور, مرضیه and قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {187},
month = {March},
issn = {2008-7187},
pages = {111--136},
numpages = {25},
keywords = {زبان فارسی، فارسی آموز، مشکلات یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان
%A مشتاق پور, مرضیه
%A قنسولی, بهزاد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2015

[Download]