سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , 2015-11-02

عنوان : ( آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه )

نویسندگان: رضا راضی , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، به بررسی و آنالیز مقایسه‌ای استفاده از جریان‌های فیلتر LC (جریان خازن و جریان اندوکتانس) در حلقه داخلی کنترلر چند حلقه‌ای مبدل جدا از شبکه (مبدل UPS) می‌پردازد. به طور کلی در تمامی روش‌های کنترل چندحلقه‌ای مبدل جدا از شبکه، از ولتاژ خروجی در حلقه خارجی به همراه کنترلر تناسبی-انتگرالی یا تناسبی-رزونانسی برای تنظیم ولتاژ خروجی بار استفاده می‌شود. همچنین در این روش‌ها استفاده از یک کنترلر تناسبی در حلقه داخلی به جهت میرایی فعال و بهبود عملکرد حالات پایدار و گذرا، نیاز ضروری می‌باشد. به طور عمده در حلقه داخلی مبدل جدا از شبکه از جریان اندوکتانس یا جریان خازن فیلتر خروجی استفاده می‌شود. در این مقاله با طراحی یک روش کنترل چندحلقه‌ای، عملکرد مبدل جدا از شبکه در حضور هر یک از این کمیات به عنوان متغیر حلقه داخلی بررسی و نتایج شبیه‌سازی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

مبدل جدا از شبکه؛ کنترل چند حلقه ای؛ جریان اندوکتانس؛ جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053070,
author = {راضی, رضا and منفرد, محمد},
title = {آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه},
booktitle = {سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل جدا از شبکه؛ کنترل چند حلقه ای؛ جریان اندوکتانس؛ جریان خازن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه
%A راضی, رضا
%A منفرد, محمد
%J سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)
%D 2015

[Download]