اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا , 2015-09-02

عنوان : ( بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد )

نویسندگان: امیرحسن حسینی , لیلا سمیعی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر فنولوژی دو گونه آلیوم شاملA. rubellum، A. stipitatum مورد مطالعه قرار گرفت. مراحل فنولوژی شامل سبز شدن گیاه، توسعه برگهای جدید، ظهور ساقه گلدهنده، شکوفایی گلها و رسیدن بذرها بود. داده های مربوط به فنولوژی این دو گونه طی دو سال جمع آوری و با استفاده از آمار اقلیمی (دما و بارندگی) تفسیر و برای هر مرحله، حرارت تجمعی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند که گونه های مورد مطالعه زمانی شروع به رویش نمودند که حداقل درجه حرارت هوا به بالای صفر رسیده باشد. همچنین زمان شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی دو گونه مورد بررسی، در طی دو سال متفاوت میباشد و این تغییرات تابع شرایط اقلیمی به ویژه درجه حرارت هوا و رطوبت میباشد. دو گونه مورد بررسی در سال خنکتر دارای دوره فنولوژی طولانیتری نسبت به سالهای گرم و خشک بودند، اما حرارتهای تجمعی مورد نیاز کلیه مراحل فنولوژی گونه ها در طی دو سال تفاوت اندکی نشان داد. در مجموع طول دوره رشدی و میزان گرمای تجمعی مورد نیاز گونهA. stipitatum از A. rubellum بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

, فنولوژی, آلیوم, حرارت های تجمعی, درجه روزهای رشد, A. rubellum, A. stipitatum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053128,
author = {حسینی, امیرحسن and سمیعی, لیلا and تهرانی فر, علی and معماریانی, فرشید},
title = {بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد},
booktitle = {اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فنولوژی، آلیوم، حرارت های تجمعی، درجه روزهای رشد، A. rubellum، A. stipitatum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد
%A حسینی, امیرحسن
%A سمیعی, لیلا
%A تهرانی فر, علی
%A معماریانی, فرشید
%J اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا
%D 2015

[Download]