سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , طیبه شکیبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش درک ما را از شرایطی که می‌توان درآن از دانشجویان درانجام پژوهش حسابداری به عنوان جایگزین استفاده نمود افزایش می‌دهد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تفاوت سطح دانش در انجام یک کار ساختارمند که نیازمند قضاوت در مورد طبقه بندی حسابداری بود در میان 3 گروه شرکت کننده پرداخت: حسابداران ، دانشجویان حسابداری (سال سوم وبالاتر ) و دانشجویان غیر حسابداری . کار پژوهش شامل قضاوت در مورد یک سری دسته بندی‌های حسابداری براساس یک مفهوم تعریف شده بود و از شرکت کنندگان خواسته شد تا تعریف وجه نقد را (درارتباط با صورت جریان وجوه نقد) که در استانداردهای بین المللی آمده است مرورکرده و سپس نظر خود را در مورد اینکه هریک از موارد 15 گانه ذکرشده تا چه اندازه نشان دهنده وجه نقد هستند اظهار کنند پاسخها به روش مقایسه میانگین مورد آزمون قرار گرفت . نتایج بدست آمده از بکارگیری دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه‌ای ، در مواردی که نیازبه تصمیم گیری نسبتا ساختارمند می‌باشد حمایت کرد.

کلمات کلیدی

, جایگزین, دانشجویان حسابداری , شاغلین حرفه , دانشجویان غیر حسابداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053130,
author = {عباس زاده, محمدرضا and طیبه شکیبا},
title = {استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جایگزین، دانشجویان حسابداری ، شاغلین حرفه ، دانشجویان غیر حسابداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای
%A عباس زاده, محمدرضا
%A طیبه شکیبا
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]