بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک , 2015-05-12

عنوان : ( مطالعه ی عددی جریان خون در هندسه‌های واقعی عروق کاروتید داخلی )

نویسندگان: علیرضا شریفی , حمید نیازمند , امین دیرانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشاهدات زیادی نشان داده‌اند که بیماری تصلب شراین در عروق خمیده و محل چند شاخگی عروق که همودینامیک پیچیده دارند، اتفاق می‌افتد. معمولاً تنش‌های برشی نوسانی بزرگ یا کوچکی در این نواحی در دیواره عروق ایجاد می¬شود در مطالعه¬ی حاضر جریان سه¬بعدی خون، همراه با پروفیل سرعت و فشار واقعی در شریان کاروتید داخلی با سه هندسه¬ی واقعی متفاوت و با استفاده از نرم‌افزار اپن فوم مورد مطالعه قرارگرفته است. سه مدلی که در آن‌ها تنش برشی دیواره حائز اهمیت است، مشخص گردیده و خطر گرفتی در این نواحی با توجه به ‌سرعت محوری و مقادیر تنش برشی دیواره مورد مطالعه قرارگرفته است. حل عددی توسط مقایسه با نتایج آزمایشگاهی درون خم 90 درجه اعتبار سنجی شده است. نظریه محل گرفتگی در سه هندسه¬ی مختلف کاروتید داخلی بررسی و مشخص ¬شده که شکل هندسی عروق تأثیر بسزایی در ایجاد گرفتگی¬ها دارند. احتمال شروع این بیماری در خم¬های بزرگ، بیشتر است؛ زیرا که در این نواحی تنش برشی دیواره کوچک‌تر و شاخص تنش نوسانی بزرگ می¬شود در نتیجه مطالعه¬ی هندسی امکان تشخیص مکان¬های مستعد گرفتگی را فراهم می¬آورد

کلمات کلیدی

, کاروتید داخلی, آتروسکلروزیس, این فوم, همودینامیک عروق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053131,
author = {شریفی, علیرضا and نیازمند, حمید and دیرانلو, امین},
title = {مطالعه ی عددی جریان خون در هندسه‌های واقعی عروق کاروتید داخلی},
booktitle = {بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاروتید داخلی، آتروسکلروزیس، این فوم، همودینامیک عروق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی عددی جریان خون در هندسه‌های واقعی عروق کاروتید داخلی
%A شریفی, علیرضا
%A نیازمند, حمید
%A دیرانلو, امین
%J بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک
%D 2015

[Download]