معرفت ادیان, دوره (5), شماره (19), سال (2014-9) , صفحات (67-82)

عنوان : ( اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان) )

نویسندگان: پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سده هشتم هجری، فرقه‌ای موسوم به «اهل حق» توسط سلطان اسحاق (سُحاک) در کردستان تأسیس شد. وی سنگ‌بنای ایدئولوژی خود را دُن به دُن (تناسخ) قرار داد. وی این نظریه را از ادیان هندو و بودایی اخذ کرده بود. سلطان اسحاق از این طریق توانست مشهورترین داستان‌ها، اساطیر ادیان کهن ایرانی و غیرایرانی و تا حدودی مناسک ایشان را در فرقه تازه تأسیس خود جذب کند. هدف این مقاله، نشان دادن شباهت‌های ساختاری تناسخ و تا حد ممکن، تعیینِ تأثیرپذیری اهل حق از ادیان هندو و بودایی از طریق کشفِ مضامینِ پنهان در متون اهل حق است. روش پژوهش، رویکرد اسنادی و تاریخی است.

کلمات کلیدی

, اهل حق, دن به دن, بودایی گری, تناسخ, یارسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053134,
author = {ابوالبشری, پیمان and وکیلی, هادی},
title = {اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان)},
journal = {معرفت ادیان},
year = {2014},
volume = {5},
number = {19},
month = {September},
issn = {2008-8116},
pages = {67--82},
numpages = {15},
keywords = {اهل حق، دن به دن، بودایی گری، تناسخ، یارسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان)
%A ابوالبشری, پیمان
%A وکیلی, هادی
%J معرفت ادیان
%@ 2008-8116
%D 2014

[Download]