پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (4), شماره (15), سال (2014-12) , صفحات (125-149)

عنوان : ( بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن )

نویسندگان: عبداله صفرزائی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرقه «ذکری» در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنوب شرق ایران به‌ویژه بلوچستان تأثیر گذارده است است. کار ذکری‌ها از اوایل سده یازدهم هجری در بلوچستان جنوبی یا مکران به مرکزیت کیچ آغاز شد. سرچشمه پیدایی این فرقه، آموزه‌های محمد جونپوری (اوایل قرن دهم) بود. وی از پرورش‌یافتگان طریقت چشتی شبه قاره هند به شمار می‌رفت که مدعی بود «مهدی موعود» است. به نقل از دست‌نوشته های مذهبی ذکریان قرون دوازدهم و سیزدهم، کسی به نام محمد اَتَکی مؤسس این فرقه بود که کمابیش یک قرن بعد از جونپوری، در کیچ بیشتر مقدسات و شعائر فرقه‌اش را تعیین کرد. آرام‌آرام برخی از حاکمان محلی و مردم مکران به گروه پیروان این فرقه پیوستند. اکنون پیروان دکری به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند. گمان می‌رود آنان مبانی اعتقادی‌شان را از اندیشه ظهور مهدی موعود (عج) و تفکرات باطنی‌گری صوفیانه اقتباس کرده و با گذشت زمان آنها را با تأویلاتی همراه کرده و از رسوم محلی نیز تأثیر پذیرفته باشند. پژوهش‌های اندکی درباره ذکری‌ها سامان یافته و از این‌رو، ویژگی‌های تاریخی و خاستگاه فکری آنان به‌درستی روشن نشده است. هدف این نوشتار، تبیین بنیادهای فکری و خاستگاه اعتقادی ذکریان است که با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای، تاریخ شفاهی و تحقیقات میدانی، به روش تاریخی با شیوه توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

ذکری; مهدوی; محمد جونپوری; محمد اتکی; بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053140,
author = {صفرزائی, عبداله and وکیلی, هادی},
title = {بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2251-9726},
pages = {125--149},
numpages = {24},
keywords = {ذکری; مهدوی; محمد جونپوری; محمد اتکی; بلوچستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن
%A صفرزائی, عبداله
%A وکیلی, هادی
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2014

[Download]