اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران معماری فرهنگ نوین و مدیریت شهری ایران , 2015-10-01

عنوان : ( بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) )

نویسندگان: منصوره معصومی برنتی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان کلیه فعالیتهای مهندسی عمران، حفر تونل و بطور کلی فضاهای زیرزمینی، بیش از همه نیاز به شناسایی زمین دارد. در حال حاضر، بخش عمده ای از فضاهای زیرزمینی عمرانی و معدنی، بوسیله دستگاههای حفاری مکانیزه احداث میشوند. دستگاهای T.B.M یکی از مهمترین ماشین آلات حفر تونل می باشند که قادرند تونل را به صورت تمام مقطع حفر کنند. یکی از پارامترهای مهم در تخمین عمر مته ها ی تونل زنی، هزینه ها و ارزیابی کارآیی عملیات حفاری مکانیزه، ویژگیهای سایشی زمین است. برخلاف ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگها، که جزو خواص ذاتی آنها به شمار میآیند، ویژگیهای سایشی سنگها، همانند مواد دیگر، ویژگیهایی رفتاری اند. بر اساس امتیازبندی های ارائه شده ، در میان آزمایش های مختلف برای ارزیابی ظرفیت سایشی سنگها میتوان گفت که آزمایش سرشار (CERCHAR) در کنار سادگی و هزینه نسبتاً کم، دارای کارآیی نسبی بالاتری است. طبق آزمایش شاخص سرشار انجام گرفته ،روی میزان سایندگی تعداد33 نمونه از سنگهای آذرین ، این سنگ ها در محدوده سنگهای ساینده تابی نهایت ساینده قرار میگیرند و دلیل اصلی آن، داشتن مقادیر بالای کانی کوارتزو همجنین همبستگی کانی کوارتز در این نمونه ها است،که باعث می شود سایش دیسک کاتر با سرعت بیشتری صورت پذیرفته و سرعت حفاری به صورت نمایی کاهش یابد.در نهایت با مطالعه لیتولوژی منطقه، قبل از عملیات تونل زنی که انتخاب صحیح نوع دستگاهT.B.M را به همراه دارد و همچنین با مدریت صحیح میتوان از طولانی شدن پروژه جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی

, حفاری های زیر زمینی, سایش سنگ, آزمایش سرشار, T.B.M
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053150,
author = {معصومی برنتی, منصوره and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar)},
booktitle = {اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران معماری فرهنگ نوین و مدیریت شهری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حفاری های زیر زمینی، سایش سنگ، آزمایش سرشار، T.B.M},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar)
%A معصومی برنتی, منصوره
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران معماری فرهنگ نوین و مدیریت شهری ایران
%D 2015

[Download]