پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17

عنوان : ( احیای لاستیک بوتیل ضایعاتی با استفاده از امواج ماکروویو و عامل شیمیائی و بررسی خواص ان )

نویسندگان: معصومه خاورنیا , سعید استاد موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازیافت لاستیک به خاطر افزایش قیمت مواد خام آن، محدودیت منابع و همینطور مشکلات زیست محیطی در حال توسعه می‌باشد. لاستیک بوتیل تحت تابش امواج مایکروویو به کمک عامل واولکانش، هگزادسیل آمین (HDA)، و روغن پارافینیک واولکانش یافت. چگالی پیوند عرضی، درصد سل نمونه احیا شده اندازه‌گیری و با نمونه لاستیک بوتیل ضایعاتی مقایسه گردید. درصد واولکانش 5/82 تعیین گردید. آمیخته لاستیک واولکانش یافته با لاستیک نو (50:50) تهیه گردید و بعد از پخت مجدد و تعیین خواص میکانیکی آن با آمیزه لاستیک نو موردبررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, لاستیک بوتیل, مایکروویو, واولکانش, هگزادسیل آمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053159,
author = {خاورنیا, معصومه and استاد موحد, سعید},
title = {احیای لاستیک بوتیل ضایعاتی با استفاده از امواج ماکروویو و عامل شیمیائی و بررسی خواص ان},
booktitle = {پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {لاستیک بوتیل، مایکروویو، واولکانش، هگزادسیل آمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای لاستیک بوتیل ضایعاتی با استفاده از امواج ماکروویو و عامل شیمیائی و بررسی خواص ان
%A خاورنیا, معصومه
%A استاد موحد, سعید
%J پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین
%D 2015

[Download]