گیاه، خاک و اکو سیستم پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (47-65)

عنوان : ( تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR )

نویسندگان: مرتضی اکبری , غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مفاهیم بنیادین بوم شناختی با بکارگیری مدلهای پویای اکولوژیکی می تواند راه حل مناسبی در جهت پیش بیتی و تعیین روند تغییر اکوسیستم ها به شمار آید. این تحقیق به بررسی اثر عوامل انسانی و طبیعی در دو سایت اکولوژیکی پارک ملی تندوره واقع در شمال استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریتی می پردازد.

کلمات کلیدی

, مدل حال و انتقال, آستانه اکولوژیک, مدل DPSIR, شاخص های اقلیمی, نظریه عدم تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053166,
author = {اکبری, مرتضی and غلامعلی حشمتی and ناصری, کمال الدین},
title = {تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR},
journal = {گیاه، خاک و اکو سیستم پایدار},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-4176},
pages = {47--65},
numpages = {18},
keywords = {مدل حال و انتقال، آستانه اکولوژیک، مدل DPSIR، شاخص های اقلیمی، نظریه عدم تعادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR
%A اکبری, مرتضی
%A غلامعلی حشمتی
%A ناصری, کمال الدین
%J گیاه، خاک و اکو سیستم پایدار
%@ 2423-4176
%D 2014

[Download]