اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , 2015-11-05

عنوان : ( زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالیC جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: هانیه گندم رو , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن سنگ آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتری جنوب¬شرقی مشهد واقع است. این معدن به لحاظ عیار بالای آهن، پایین بودن میزان فسفر و ذخیره زیاد از جمله مهم¬ترین ذخایر آهن ایران است. کانی¬سازی از نوع اسکارن مگنتیت می¬باشد. این ذخیره در تقسیم¬بندی جدید نیز جزء ذخایر مگنتیت Iron Oxide قرار گرفته ¬است. آنومالی Cجنوبی به سمت شرق از وسعت آن کاسته می¬شود. عمیق¬ترین کانی¬سازی مگنتیتی در این ذخیره در عمق حدود 600 متر در شمال کانسار بدست آمده است. به دلیل حضور کانسار در حدفاصل در بخش اسکارن کلسیک و منیزیم دار پاراژنز مینرالی آن عمدتا از نوع کلسیک است ولی در برخی مقاطع و نمونه¬ها آثار کانی¬هایی همچون فلوگوپیت و سرپانتین و تالک به مقدار کم مشاهده می¬گردد. یکی از پاراژنزهای مهم این اسکارن که در سایر توده¬ها وجود نداشته و یا به مقدار کم وجود دارد حضور سیدریت می¬باشد. این کانی باعث می¬شود که در روش آنالیز شیمی¬تر آهن درصد بالا را به خود اختصاص می¬دهد اما در روش دیویس تیوب درصد زیادی از آن وارد باطله می¬شود. تعداد 34 نمونه از 23 گمانه حفاری شده در آنومالی C جنوبی، جهت آنالیز EPMAو REEبه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ارسال گردید که نتایج حاصل از آن تفاوت فاحش در میزان منیزیم از غرب به شرق و دو ناهنجاری کوچک در عناصر سریم و لانتانیم بوده است.

کلمات کلیدی

, زمین¬شناسی, کانی¬شناسی, سیدریت, آنومالی C جنوبی, سنگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053180,
author = {گندم رو, هانیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالیC جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {زمین¬شناسی، کانی¬شناسی، سیدریت، آنومالی C جنوبی، سنگان خواف.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالیC جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A گندم رو, هانیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
%D 2015

[Download]