دومین همایش گیاهان دارویی تهران , 2004-01-27

عنوان : ( گیاهان دارویی خانواده کاسنی وکاربرد آن ها در منابع دارویی، غذایی و بهداشتی در استان خراسان )

نویسندگان: طاهره صادق النجاه , میترا قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی خانواده کاسنی وکاربرد آن ها در منابع دارویی، غذایی و بهداشتی در استان خراسان

کلمات کلیدی

, کاسنی, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053205,
author = {صادق النجاه, طاهره and میترا قاسمی},
title = {گیاهان دارویی خانواده کاسنی وکاربرد آن ها در منابع دارویی، غذایی و بهداشتی در استان خراسان},
booktitle = {دومین همایش گیاهان دارویی تهران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاسنی، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گیاهان دارویی خانواده کاسنی وکاربرد آن ها در منابع دارویی، غذایی و بهداشتی در استان خراسان
%A صادق النجاه, طاهره
%A میترا قاسمی
%J دومین همایش گیاهان دارویی تهران
%D 2004

[Download]