بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-10

عنوان : ( بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک )

نویسندگان: نوید یکتای , فاطمه دبوری فریمانی , مهتاب کفاش , سیدصالح فضائلی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا در بسیاری از بازارهای برق، هزینه های ناشی از عدم تعادل تولید مزارع بادی به نحوی از مالک نیروگاه دریافت می شود. در نتیجه، سود مالک مزرعه ی بادی مورد تهدید قرار می گیرد. در این مقاله، فرض می شود که جهت مقابله با کاهش سود ناشی از اعمال هزینه ی عدم تعادل، مالک مزرعه ی بادی به استفاده از قراردادهای سَلَف، اختیار خرید و اختیار فروش روی می آورد. هدف وی، تعیین حجم بهینه ی هر یک از این قراردادها جهت افزایش سود انتظاری و کاهش ریسک است. در واقع، بیشینه کردن امید ریاضی سود در کنار کمینه کردن انحراف معیار آن به عنوان دو تابع هدف موازی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که مالک نیروگاه بادی با استفاده از قراردادهای مالی می تواند به صورت چشمگیری در کنار افزایش سود انتظاری، ریسک خود را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, عدم تعادل تولید, نیروگاه بادی, بازار لحظه ای, قرارداد اختیار, مدیریت ریسک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053229,
author = {یکتای, نوید and دبوری فریمانی, فاطمه and کفاش, مهتاب and فضائلی, سیدصالح and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدم تعادل تولید، نیروگاه بادی، بازار لحظه ای، قرارداد اختیار، مدیریت ریسک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک
%A یکتای, نوید
%A دبوری فریمانی, فاطمه
%A کفاش, مهتاب
%A فضائلی, سیدصالح
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]