سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2014-03-02

عنوان : ( آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد )

نویسندگان: رضا راضی , محمدرضا برازش , مهدی صمدی بی نیازی , سعید سید مهدوی چابک , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کاهش قیمت ها، منابع انرژی تجدیدپذیر تبدیل به گزینه ای مناسب برای برق رساانی به مناطق دورافتاده شده اند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار HOMER ، بهترین آرایش یک سیستم ترکیبی متشکل از توربین باد، سلول های خورشیدی، دیزل ژنراتور و باتری برای تأمین انرژی الکتریکی یک منطقه مستقل از شبکه برق در ادراف شهر مشهد، ارائه شده است. در این راستا با در نظر گرفتن جریمه برای انتشار گازهای آلاینده در محیط، مسئله آلودگی نیز در فرایند تعیین ترکیب بهینه سیستم لحاظ شده است. همچنین تأثیر عدم قطعیت در شرایط آب و هوایی بر ترکیب بهینه، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، فاصله بهینه ای که در آن برق رسانی از طریق استفاده از سیستم ترکیبی، اقتصادی تر از احداث خط می باشد، نیز مشخص شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد به علت شدت پایین وزش باد در منطقه مورد مطالعه، استفاده از توربین باد توجیه اقتصادی ندارد.

کلمات کلیدی

, سیستم ترکیبی, آرایه فتوولتائیک, توربین باد, دیزل ژنراتور, باتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053230,
author = {راضی, رضا and برازش, محمدرضا and صمدی بی نیازی, مهدی and سید مهدوی چابک, سعید and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم ترکیبی، آرایه فتوولتائیک، توربین باد، دیزل ژنراتور، باتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد
%A راضی, رضا
%A برازش, محمدرضا
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A سید مهدوی چابک, سعید
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2014

[Download]