نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر )

نویسندگان: جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم پردازش تصویر، از علوم پرکاربرد و مفید در فنون مهندسی می‌باشد و از دیرباز مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و پیشرفت‌های فراوانی حاصل‌شده است. سرعت گسترش این پیشرفت‌ها به حدی بوده است، ک هم اکنون و پس از گذشت مدت زمان کوتاه می‌توان تأثیر پردازش تصویر را در بسیاری از علوم و صنایع به‌وضوح مشاهده نمود. در این تحقیق از روش پردازش تصویر و به کمک نرم‌افزار ImageJ مشخصات هندسی خاک‌های دانه‌ای استخراج شده است. همچنین جهت صحت سنجی روش مذکور چندین نمونه از خاک‌های دانه‌ای تهیه و پس از استخراج منحنی دانه‌بندی و نیز مشخصات هندسی با نتایج حاصل از روش پردازش تصویر موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تکنیک پردازش تصویر با دقت قابل قبولی توانسته دانه‌های موجود در تصاویر را شناسایی و ارزیابی نماید. درنتیجه از این روش برای استفاده در مطالعات مهندسی خاک ازجمله دانه‌بندی و نیز مطالعات ریخت‌شناسی می‌توان استفاده کرد. از مزایای دانه‌بندی خاک بر اساس تکنیک پردازش تصویر صرفه¬جویی در زمان و هزینه¬ی انجام آزمایش دانه¬بندی نسبت به روش معمول می¬باشد.

کلمات کلیدی

پردازش تصویر؛ نرم‌افزار ImageJ؛ منحنی دانه‌بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053233,
author = {فرامرزی سانجود, جمشید and حافظی مقدس, ناصر and گلزاریان, محمودرضا and غفوری, محمد},
title = {برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر؛ نرم‌افزار ImageJ؛ منحنی دانه‌بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر
%A فرامرزی سانجود, جمشید
%A حافظی مقدس, ناصر
%A گلزاریان, محمودرضا
%A غفوری, محمد
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]