نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر )

نویسندگان: جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منحنی دانه¬¬بندی خاک یکی از پرکاربردترین منحنی¬های موجود در مکانیک خاک به‌ویژه مهندسی خاک و پی است. یکی از فاکتورهای مؤثر در منحنی دانه‌بندی شکل دانه‌ها می¬باشد. در این پژوهش تغییرات شکل دانه‌های خاک و درنتیجه اثر آن بر روی منحنی دانه¬بندی حاصل از روش پردازش تصویر مورد ارزیابی قرارگرفته است. با تغییر شکل دانه‌ها از دانه‌های کاملاً مسطح تا کروی، به دلیل آنکه در روش پردازش تصویر سطح دانه‌ها قابل مشاهده است و برای به دست آوردن حجم قطر سوم دانه نیز نیاز است، منحنی دانه‌بندی تغییر کرده است. همچنین جهت صحت سنجی روش مذکور چندین نمونه از خاک با اشکال دانه‌ای مختلف تهیه و پس از استخراج منحنی دانه‌بندی با نتایج حاصل از روش پردازش تصویر موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

پردازش تصویر؛ منحنی دانه¬بندی؛ شکل دانه‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053234,
author = {فرامرزی سانجود, جمشید and حافظی مقدس, ناصر and گلزاریان, محمودرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر؛ منحنی دانه¬بندی؛ شکل دانه‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر
%A فرامرزی سانجود, جمشید
%A حافظی مقدس, ناصر
%A گلزاریان, محمودرضا
%A غفوری, محمد
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]