نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد )

نویسندگان: جلال عزیزی شجاع , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصالح سنگی ازجمله مصالح مطلوب طبیعی هستند که کاربرد آن‌ها در بتن، آسفالت و سازه‌های هیدرولیکی مانند سدها، سازه‌های دریایی بسیار متداول می‌باشد. در این پژوهش با هدف شناخت خصوصیات زمین¬شناسی مهندسی سنگ¬های آهکی سازند مزدوران به‌عنوان مصالح کوهی آزمایش‌های متعدد فیزیکی و مقاومتی بر روی نمونه‌های اخذشده از قسمت¬های مختلف رخنمون-های فوق در شمال شرق مشهد انجام‌شده است. شاخص جذب آب تمامی نمونه¬های سنگ آهک کمتر از 2 درصد است. با انجام آزمایش دوام¬ و بر مبنای طبقه¬بندی گمبل و نیز رده¬بندی فرانکلین و چاندرا سنگ آهک¬های سازند مزدوران در رده خیلی مقاوم، Id10 بالای 99 درصد قرار دارند. سنگ¬های آهکی موردبررسی در سازند مزدوران با توجه به عدد چکش اشمیت 47 تا 52 و تخلخل کمتر از 3 درصد از نظر ویژگی¬های مهندسی شرایط مناسب جهت استفاده در منابع قرضه کوهی از نظر استحکام و مقاومت، دارا می¬باشند.

کلمات کلیدی

سنگدانه؛ خصوصیات زمین¬شناسی مهندسی؛ سنگ آهک؛ دوام وارفتگی؛ سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053236,
author = {عزیزی شجاع, جلال and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگدانه؛ خصوصیات زمین¬شناسی مهندسی؛ سنگ آهک؛ دوام وارفتگی؛ سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد
%A عزیزی شجاع, جلال
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]