اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (9), سال (2015-12) , صفحات (248-267)

عنوان : ( تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , علیرضا شفیع بیک محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها وانتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، هم‌چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به‌عنوان شاخص‌های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می‌کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه‌های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت‌های بزرگ برای شرکت‌های زنجیره تأمین مقرر می‌گردد. این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت‌های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه‌گذاری‌ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده‌سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت‌های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت‌های مالی و پایش نسبت‌ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت‌های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت‌های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت‌های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت‌های قطعه ساز نیز گردیده است.

کلمات کلیدی

, الزامات حوزه مالی, شرکت‌های قطعه ساز, بهایابی کیفیت, بهایابی لجستیک, بهایابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053239,
author = {صالحی, مهدی and لاری دشت بیاض, محمود and علیرضا شفیع بیک محمدی},
title = {تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {9},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {248--267},
numpages = {19},
keywords = {الزامات حوزه مالی، شرکت‌های قطعه ساز، بهایابی کیفیت، بهایابی لجستیک، بهایابی هدف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو
%A صالحی, مهدی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A علیرضا شفیع بیک محمدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2015

[Download]