تاریخ اسلام در آینه پژوهش, دوره (10), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (49-62)

عنوان : ( تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری) )

نویسندگان: علی اکبر عباسی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مردم کوفه مهم ترین یاران امام علی(ع) در دوران پنج سال خلافت ایشان بودند، اما اطاعت آنها از امام همیشگی نبود و بعد از پیکار بزرگ صفین، اطاعت از حضرت علی(ع) در بین کوفیان سستی یافت. این تحول ناشی از تفکرات افراطی و تفریطی بود که در بین گروهی از آنان شیوع یافت و به سرعت، نگرش آنان را در مورد جنگ با شامیان تحت الشعاع قرار داد. مردم عراق قبل از حرکت برای نبرد با شامیان و معاویه تقریباً در جنگ با قاسطان یک دل بوده و بزرگانشان در ضرورت اقدام به جنگ با بازماندگان احزاب مخالف پیامبر(ص) سخنرانی نمودند و مردم هم تقریباً همدل و هماهنگ بودند و مخالفان که تعدادشان کم بود، جرات و جسارت مخالفت نداشتند؛ اما بعد از جنگ صفین، کار به جایی رسید که گروهی از همین مردم دچار تغییر موضع شدند. در نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی و علت یابی این مسئله هستیم که چه چیز باعث این تغییر نگرش شد؟ به گونه ای که در نهایت تعدادی از یاران امام، ابتدا به پذیرش حکمیت تن دادند و سپس شخصی مثل ابوموسی اشعری را که مخالف این گونه جنگ ها بود، به عنوان حَکَم بر امام تحمیل کردند؟

کلمات کلیدی

, امام علی(ع), معاویه, قاعدین, صفین, ابوموسی اشعری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053273,
author = {علی اکبر عباسی and وکیلی, هادی},
title = {تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)},
journal = {تاریخ اسلام در آینه پژوهش},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {1774-2008},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {امام علی(ع)، معاویه، قاعدین، صفین، ابوموسی اشعری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)
%A علی اکبر عباسی
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ اسلام در آینه پژوهش
%@ 1774-2008
%D 2013

[Download]