پژوهش های زعفران , دوره (3), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (134-154)

عنوان : ( فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی چندساله و ژئوفیت- تریپلوئید بوده که می‌تواند تا 8 الی 10 سال به دوره زندگی خود ادامه دهد. در طول هر فصل زراعی، زعفران مراحل رشد را پس از گل‌دهی، با تولید بنه های دختری از بنه مادری طی می‌کند. در طی دوره رشد، بنه-های جدید عموماً در روی بنه های قدیمی‌تر تشکیل می‌شوند؛ به طوری که تراکم گیاه افزایش می‌یابد. بر این اساس، تعداد گل و نیز عملکرد کلاله خشک زعفران در سال اول پایین بوده و در سال‌های پنجم تا ششم پس از کاشت، به حداکثر مقدار خود می‌رسد. عملکرد کلاله زعفران اساساً وابسته به شرایط آب و هوایی و نیز بستر کشت در طی دوره تشکیل بنه های دختری می‌باشد. در این ارتباط، بیشتر پژوهش-های انجام شده پیرامون توسعه عملیات زراعی جدید و مناسبی است که بتواند منجر به افزایش سود اقتصادی و عملکرد زعفران شود. در این مقاله ابتدا فنولوژی زعفران بر اساس رفتار بنه های مادری – دختری زعفران توصیف و بررسی شده و مروری بر عوامل مؤثر بر رفتار بنه های دختری زعفران در هر یک از مراحل فنولوژی گیاه صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, بنه مادری, دوره رکود, سیستم ریشه, گل‌دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053304,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد},
title = {فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۳۴۵-۳۸۶۹},
pages = {134--154},
numpages = {20},
keywords = {بنه مادری، دوره رکود، سیستم ریشه، گل‌دهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%J پژوهش های زعفران
%@ ۲۳۴۵-۳۸۶۹
%D 2015

[Download]