پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2015-11-25

عنوان : ( تحلیل ارتعاشات آزاد تیر انعطاف پذیر با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس میدان های مختلف تغییر شکل تیر )

نویسندگان: ایمان رحیمی بافرانی , سروش دقیقه رضائی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل تحلیلی برای تیر انعطاف پذیر با الیافی از جنس آلیاژ حافظه¬دار که روی بستر الاستیک پاسترناک قرار گرفته، ارائه شده است. تحلیل تیر¬ براساس رویکرد¬های نیمه معکوس که مبتنی بر الگوی تغییر شکل مشخص در مقطع می¬باشد، بنا شده است. در این راستا معادله¬های حاکم بر تیر¬های اولر-برنولی، رایلی، برشی و تیموشنکو با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده¬اند. فرض می¬شود ابتدا الیاف حافظه¬دار تحت پیش کرنش فشاری قرار گرفته و درون تیر جاسازی ¬شوند. عملیات بازیابی کرنش منجر به ایجاد نیروی فشاری در تکیه¬گاه¬های ساده می¬شود. این نیرو با استفاده از رابطه¬¬ی بنیادی تغییر فاز مارتنزیتی مدل شده است. با بی¬بعد¬سازی معادله¬های حاکم، پاسخی تحلیلی برای محاسبه¬ی فرکانس¬ طبیعی تیر انعطاف پذیر آلیاژ حافظه¬دار استخراج گردیده است. اعتبار نتایج از طریق مقایسه¬ی موردی با تحلیل¬های مشابه مورد صحت¬سنجی قرار گرفته است. براساس تحلیل¬های انجام شده، تاثیر ضرایب بستر الاستیک پاسترناک، تعداد الیاف حافظه¬دار و نسبت ضخامت به طول تیر روی فرکانس طبیعی در دمای بالاتر از دمای پایان آستنیت براساس نظریه¬های مختلف تحلیل تیر مورد مطالعه قرار گرفته است. ضریب بستر الاستیک غالب مشخص شده است.

کلمات کلیدی

ارتعاشات آزاد؛ تیر انعطاف پذیر؛ آلیاژ حافظه دار؛ بستر الاستیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053309,
author = {رحیمی بافرانی, ایمان and دقیقه رضائی, سروش and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل ارتعاشات آزاد تیر انعطاف پذیر با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس میدان های مختلف تغییر شکل تیر},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتعاشات آزاد؛ تیر انعطاف پذیر؛ آلیاژ حافظه دار؛ بستر الاستیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ارتعاشات آزاد تیر انعطاف پذیر با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس میدان های مختلف تغییر شکل تیر
%A رحیمی بافرانی, ایمان
%A دقیقه رضائی, سروش
%A اختراعی طوسی, حمید
%J پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2015

[Download]