علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4) , صفحات (50-60)

عنوان : ( بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان در زمینه تولید محصولات باغی به ویژه سیب در سطح کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر فرآیند بازاریابی و بازارسانی این محصول همانند سایر محصولات باغی استان با مشکلات متعددی مواجعه است. به منظور بررسی و ارایه راه حل مناسب برای این مشکل اجرای یک طرح تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شد اطلاعات مورد نیاز طرح با استفاده از روش نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با تولید کنندگان، عمده فروشان (حق العمل کاران) و صادر کنندگان سیب استان خراسان جمع آوری شد. به دلیل کیفی بودن ماهیت بیشتر اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتری X2 علاوه بر بررسی مشکلات موجود راههای بهبود و بازاریابی و بازاررسانی سیب در استان خراسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش تعرفه صادرات تاثیر مثبت اما بر بهره وری تولید، تاثیر قابل ملاحضه ای ندارد. یارانه تولید بر افزایش بهره وری تولید، تاثیر مثبت اما بر میزان صادرات موثر نیست. به اعتقاد صادر کنندگان سیب استان، موانع اداری نقش موثری در کاهش صادرات داشته و اصلاح قوانین علاوه بر آنکه به افزایش صادرات منجر می شود، بهره وری تولید را نیز به نحوه چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد. شناخت بازارهای هدف توسط صادرکنندگان نیز نقش مثبتی در افزایش صادرات خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, سِب, بازاریابی, صادرات, بهره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053314,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {50--60},
numpages = {10},
keywords = {سِب، بازاریابی، صادرات، بهره وری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]