تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (23), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (1-12)

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR )

نویسندگان: منصوره احمدی , مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفیدکن , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک گیاهی دولپه و چندساله از خانواده نعنائیان و بومی استان‏های خراسان و سمنان است. وجود 56 درصد روغن در مغز دانه، مواد مؤثره دارویی در برگ و ریشه و علوفه با کیفیت، این گیاه را در زمره گیاهان بالقوه روغنی، دارویی و علوفه‏ای قرار می‏دهد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 44 ژنوتیپ مربوط به 10 جمعیت گیاه نوروزک از استان‏های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR انجام شد. از 13 آغازگر مورد استفاده، شش آغازگر به‏عنوان آغازگرهای برتر انتخاب شدند که در بین آنها قطعات تکثیری 834UBC بیشترین تعداد آلل و حداکثر چندشکلی را داشت. بر اساس نتایج به‎دست آمده توسط آغازگرهای برتر، تنوع ژنتیکی بالایی درون و بین جمعیت‏های نوروزک مورد بررسی وجود داشت. بر اساس گروه‏بندی جمعیت‏ها، جمعیت‏های مربوط به استان‏های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان در گروه‏های جداگانه‏ای قرار گرفتند. اگرچه نشانگر ISSR به‏ خوبی توانست تفاوت بین جمعیت‏ها را آشکار کند، اما بر اساس نتایج تجزیه خوشه‏ای و پراکنده بودن ژنوتیپ‏های مختلف یک جمعیت در بین ژنوتیپ‏های سایر جمعیت‏ها، به‏طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که فواصل ژنتیکی بین جمعیت‏ها با فاصله جغرافیایی موجود در رویشگاه‏های طبیعی نوروزک مطابقت نداشت.

کلمات کلیدی

تنوع درون‏ گونه‏ ای؛ نشانگرهای مولکولی؛ نواحی بین توالی‏ های ساده تکراری؛ گروه‏بندی مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053342,
author = {منصوره احمدی and مدرس ثانوی and کافی, محمد and فاطمه سفیدکن and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2015},
volume = {23},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-0891},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تنوع درون‏ گونه‏ ای؛ نشانگرهای مولکولی؛ نواحی بین توالی‏ های ساده تکراری؛ گروه‏بندی مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
%A منصوره احمدی
%A مدرس ثانوی
%A کافی, محمد
%A فاطمه سفیدکن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2015

[Download]